Aktuali informacija mokyklos bendruomenei

Praėjusią savaitę mokykloje vykstančių persikvalifikavimo kursų lankytojai nustatytas užsikrėtimas COVID-19. Užsikrėtimas įvyko namų aplinkoje. Pasijutusi blogiau, kursų lankytoja nuo pirmadienio (spalio 5 d.) nebelankė kursų mokykloje.  Šiuo  metu visos kursų klausytojos  iki spalio 18 d. yra saviizoliacijoje.

Mokyklos mokytojai laikosi visų prevencijos, saugumo reikalavimų, todėl, pagal Visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus rekomendacijas, gali tęsti darbą.

Kursai vyko atskiro mokyklos pastato atskirame aukšte. 

Buvo imtasi visų profilaktikos ir  prevencijos  priemonių, atlikta dalinė dezinfekcija. Šiuo metu tose patalpose ir  tame aukšte mokymai nevyksta.

Mokiniams ir mokytojams pavojaus užsikrėsti nėra.

Ugdymo procesas sėkmingai vykdomas toliau. Prašome visų laikytis prevencijos ir apsaugos priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  operacijų vadovo -  mokykloje ir  jos teritorijose.

National CPR association