COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui
ar jis turėjo sąlytį su sergančiuoju

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas
ar mokinys susirgo COVID-19 liga

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo proceso
organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Apibendrinta informacija apie korona virusą

COVID-19
NAUDINGOS NUORODOS

National CPR association