Apdailininkas (statybininkas)

Apdailininko (statybininko) programa

Valstybinis kodas - 210073201

Programos trukmė - 2 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas –nebaigtas pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji apdailininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, pastatų dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybinės braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažymo, tapetavimo, tinkavimo, plytelių klojimo darbų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami pastato apšiltinimo, tapetavimo, tinkavimo ir kt.gebėjimai.

Apdailininko (statybininko) mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.

Siuvėjas

Siuvėjo programa

Valstybinis kodas - 210072306

Programos trukmė - 2 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – nebaigtas pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji siuvėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi siuvimo ir siuvinėjimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų ir įrengimų naudojimo ir priežiūros, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialiojo piešimo, madų ir stiliaus, kompiuterinės grafikos, žaliavų, audinių, odos, kailių savybių ir jų panaudojimo, pagalbinių žaliavų ir priedų asortimento ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, siuvimo įmonėse. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami drabužių konstravimo, modeliavimo, siuvimo įgūdžiai.

Siuvėjo mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.

Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Programos aprašymo santrauka

otorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Elektromontuotojas

 Elektromontuotojo  mokymo programa

Valstybinis kodas - 330071302

Programos trukmė - 3 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektromontuotojas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji elektromontuotojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi elektromontavimo ir suvirinimo elektra technologijų, žaliavų rūšių, elektrotechnikos ir elektrinių matavimų, elektronikos pagrindų, elektros energijos gamybos ir perdavimo, elektrosaugos, elektros variklių, generatorių, transformatorių, jėgos, apšvietimo, elektrinio šildymo įrengimų sandaros, jų eksploatacijos ir remonto, elektros linijų, įrenginių ir prietaisų montavimo, ardymo ir surinkimo, nesudėtingų konstrukcijų suvirinimo elektra, matavimo priemonių naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, elektros tinklų, statybos, pramonės, žemės ūkio ir kitose įmonėse, tiekiančiose elektros energiją ar turinčiose elektros ūkį. 

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43101302

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Būsimas virėjas turi išmanyti gastronomijos naujoves, ieškoti idėjų gaminant patiekalus, siekti išmokti pajusti skonio vientisumą, gebėti interpretuoti ir derinti maisto produktus.

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji ir  4 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Valstybinis kodas - 330071503

Programos trukmė - 3 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji metalo padirbimo staklininkai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi mašinų gamybos ir metalų tekinimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo technologijų, metalo apdirbimo staklių sandaros, žaliavų, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų, metalo pjovimo režimo technologinių parametrų nustatymo, paviršių padengimo, programinio valdymo lenkimo įrenginių ir technologijos, lazerinio pjovimo, tolerancijos ir techninių matavimų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, pramonės ir paslaugų teikimo įmonėse. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami metalo apdirbimo, brėžinių skaitymo ir kt. gebėjimai. 
Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43073202

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas)

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Programoje numatyti: įvadinis modulis, 3 bendrieji moduliai, 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse, vykdyti individualią veiklą arba mokslą tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Floristas

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021401

Programos trukmė – 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – floristas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas.

Būsimieji floristai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi profesijos technologinių žinių, proginės, šventinės floristikos, interjero ir aplinkos floristikos, ekonomikos ir verslumo. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji ir  3 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Pardavėjas

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041601

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – pardavėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 7 privalomieji moduliai, baigiamasis ir 4 pasirenkamieji moduliai.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų srities programas.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43061102

Programos trukmė - 2,7 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai  užsiėmimų metu mokomi nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbų, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimo ir redagavimo, trimačių objektų vaizdavimo ir komponavimo kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymo, objektų vizualizacijų modeliavimo, mechaninių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių, rastrinių vaizdų kūrimo ir redagavimo, erdvinių kūnų projektavimo virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimo.

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 6 privalomieji ir  2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021402

Programos trukmė – 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, estetikos įtakos dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesijoje ir profesinės etikos, siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės, megzti ir nerti tekstilės dirbinius, siuvinėti nesudėtingus dirbinius, velti nesudėtingus dirbinius, marginti ir dažyti pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais, rišti ir pinti tekstilės dirbinius, austi rankinėmis audimo staklėmis, komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius, gaminti aksesuarus iš tekstilės.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 9 privalomieji ir  6 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas ar menų studijų srities programas.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43072201

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Praktinių užsiėmimų metu mokomi apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą. 
Praktika atliekama medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 9 privalomieji ir  5 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43071604

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  automobilių mechanikas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. įrenginių derinimo, montavimo, priežiūros, tvarkymo ir taisymo.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 8 privalomieji ir  5 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Logistas ekspeditorius

 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041701

Programos trukmė - 2,3 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 8 privalomieji ir  4 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44061111

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

 

Programos aprašymo santrauka 

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai  užsiėmimų metu mokomi nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbų, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimo ir redagavimo, trimačių objektų vaizdavimo ir komponavimo kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymo, objektų vizualizacijų modeliavimo, mechaninių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių, rastrinių vaizdų kūrimo ir redagavimo, erdvinių kūnų projektavimo virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimo.

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas.

Programoje numatyti įvadinis modulis, 6 privalomieji ir  2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis.  Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

 Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programa

Valstybinis kodas - 440081211

Programos trukmė - 1 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

 

Programos aprašymo santrauka

Būsimieji dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojai teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokomi agronomijos ir dendrologijos pagrindų, braižybos, piešimo, želdynų įrengimo, priežiūros ir mechanizavimo, parkų tvarkymo, gėlininkystės, aranžavimo, floristikos, traktorių ir agregatų, augalų apsaugos, profesijos informacinių technologijų, darbo teisės pagrindų ir kitų dalykų.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dekoratyvinio apželdinimo bazėje, praktinio mokymo laboratorijose, dirbtuvėse, sode, gėlynuose, šiltnamiuose, medelyne, apželdinimo darbus vykdančiose ir želdinius auginančiose įmonėse, medelynuose.

Įgiję kvalifikaciją absolventai galės dirbti firmose, užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra, komponavimo (floristikos) srityse, bei dirbti individualiose įmonėse.

Baldžius

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072201

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Būsimieji baldžiai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, kaip apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą.

Praktika atliekama mokyklos medienos apdirbimo sektoriniame centre, medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus.

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. 

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Apdailininkas (statybininkas)

 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M44073204

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – apdailininkas (statybininkas)

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Programoje numatyti: įvadinis modulis, 3 bendrieji moduliai, 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, 2 pasirenkamieji moduliai, baigiamasis modulis. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmenys, įgiję apdailininko (statybininko) kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse, vykdyti individualią veiklą arba mokslą tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Apskaitininkas ir kasininkas

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas-kasininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Būsimieji apskaitininkai-kasininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis. Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse apskaitininko apskaitos skyriuose. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  2 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071601

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – automobilių mechanikas

 

Programos aprašymo santrauka  

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse.

Programoje numatyti 8 privalomieji ir  5 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Siuvėjas

 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44072301

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, siuvėją gebantį dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma: darbo vietos pasiruošimo, medžiagų pažinimo ir sukirpimo, siuvimo paslaugų teikimo, drabužių konstrukcijos parinkimo ir pritaikymo, lekalų parengimo ir detalių sukirpimo, drabužių paruošimo primatavimui, drabužių siuvimo ir taisymo, drabužių baigiamųjų darbų atlikimo, drabužių modeliavimo.

Programoje numatyti 10 privalomųjų ir  3 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įmonėse, siūti individualiai, bei vykdyti smulkiųjų siuvimo paslaugų verslą.

Slaugytojo padėjėjas

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44091301

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Besimokančiajam sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus. Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose.

Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas.

Programoje numatyti 12 privalomųjų ir  2 pasirenkamųjų modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Padavėjas ir barmenas

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44101303

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – padavėjas, barmenas

Programos aprašymo santrauka 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius, gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Padavėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius.

Barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Asmenys, įgiję padavėjo ir barmeno kvalifikaciją, galės dirbti visuomeninio maitinimo įmonėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Programoje numatyti 6 privalomieji ir  3 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - 440104109

Programos trukmė - 2 m.

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius

 

Programos aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta rengti tarptautinių vežimų vairuotojus ekspeditorius, dirbančius tarptautinių pervežimų kompanijose, krovinių logistikos verslu užsiimančiose įmonėse, gali kurti savo smulkaus verslo įmonę, dirbti šalies ir tarptautinių pervežimų ūkio sferoje.

Būsimieji tarptautinių vežimų vairuotojai ekspeditoriai teoriniuose ir praktiniuose  užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, transporto geografijos, transporto logistikos, krovinių vežimų kelių transportu, muitinės procedūrų, kelių transporto informacinės sistemos ryšio priemonių, racionalaus važiavimo, techninės braižybos, kelių ir saugaus eismo taisyklių, automobilių konstrukcinių medžiagų, vairuotojo darbo psichologijos ir etikos, automobilių ir autotraukinių techninės priežiūros, automobilių ir autotraukinių sandaros ir remonto, ekonomikos ir verslo pagrindų, specialybės užsienio kalbos, kalbos kultūros, aplinkos apsaugos ir ekologijos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo klasėse bei pas socialinius partnerius – įmonėse.

Elektrikas

 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071304

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

Programos aprašymo santrauka 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius.

Programoje numatyti 4 privalomieji ir  4 pasirenkamieji modulių teoriniai ir praktiniai mokymai.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funkcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Programos aprašymo santrauka

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Metalo apdirbimo staklininkas

 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32071501

Programos trukmė - 8 mėn.  (52 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklininkas

 

Programos aprašymo santrauka

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją metalo pjaustymui, gręžimui, tekinimui, frezavimui, šlifavimui, drožimui, universaliomis ir programinio valdymo staklėmis. Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: bendruosius metalo apdirbimo staklininko profesijos darbus, darbas universaliomis metalo apdirbimo staklėmis ir darbas su programinio valdymo staklėmis.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti metalo pramonės bendrovėse gaminančias gaminius iš metalo įvairiomis universaliomis bei programinio valdymo staklėmis.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43072201

Programos trukmė - 1,5 m. (92 kreditai)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokoma medienos apdirbimo rankiniu būdu, medienos apdirbimo mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimo, grotelinių baldų gaminimo ir surinkimo, korpusinių baldų gaminimo ir surinkimo, masyvios medienos baldų gaminimo ir surinkimo, minkštų baldų gaminimo ir surinkimo, baldų remonto atlikimo, baldų apdailos atlikimo. Praktinių užsiėmimų metu bus mokoma apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales ,gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą. Praktika atliekama medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus.

Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją galės dirbti įvairiose medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse.

 


Powered by JS Network Solutions