PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą pateikimas

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms


2021-06-01 – 2021-08-11

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2021-08-13

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2021-08-13 – 2021-08-18 14 val.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų priimti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą registravimas

2021-08-19 – 2021-08-25

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2021-08-19 – 2021-08-25

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2021-08-27

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2021-08-30,31 - 09-01

LAISVŲ VF AR VNF VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

National CPR association