Naujovė!  Mokykis savo gimnazijoje ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje tuo pačiu metu!

 

Baigei 8 ar 10 klasę? Norėtum per technologijų pamokas mokytis mėgstamo dalyko? Pasimatuoti profesiją ir pradėti planuoti asmeninę karjerą? Siūlome likti mokytis savo gimnazijoje, I ar III gimnazijos klasėje, o per  technologijų pamokas mokytis profesinėje mokykloje!

 

 • Baigęs 8 klases ir besimokydamas savo gimnazijoje I gimnazijos klasėje, gali pasirinkti 10 mokymosi kreditų apimties modulį dvejiems mokymosi metams mūsų mokykloje. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų bei žmogaus saugos dalykų. 
 • Baigęs 10 klasių ir besimokydamas savo gimnazijoje III gimnazijos klasėje, gali pasirinkti nuo 5 iki 10 mokymosi kreditų apimties modulį dvejiems mokymosi metams mūsų mokykloje. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų ar menų dalykų.

Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.

Stojimas į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti jam įdomų modulį.

 

Siūlome rinktis modulius baigusiems 8 klases

Dažytojas-tinkuotojas

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė programa

Valstybinis kodas - P21073205

Modulio pavadinimas"Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo)"

Modulio kodas : 207320007

Modulio trukmė - 10 kreditų.

 

Mokymosi kompetencijos:

 • Sandėliuoti statinio dažymo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus
 • Paruošti ir sutvarkyti dažytojo, tinkuotojo darbo vietą pagal nurodymus

Mokymosi rezultatai :

Apibrėžti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.  Išvardyti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, apibūdinti jų savybes ir paskirtį. Pakrauti, iškrauti ir sandėliuoti statinio dažymo ir tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą. Išvardyti dažytojo ir tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus. Paruošti dažytojo, tinkuotojo darbo vietas pagal darbų saugos reikalavimus, ergonomikos bei tvarios statybos principus.  Apibrėžti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus. Paruošti dažymo ir tinkavimo darbų įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Siuvėjas-operatorius

Siuvėjo-operatoriaus modulinė programa

Valstybinis kodas - P21072301

Modulio pavadinimas: "Pasiruošimas siuvimo procesams"

Modulio kodas : 207230001

Modulio trukmė -10 kreditų

 

Mokymosi kompetencijos:

 • Paruošti darbo vietą ir įrangą siuvimo procesams pagal nurodymus.
 • Paruošti kirpinius ir furnitūrą pagal nurodymus.
 • Atlikti siuvimo operacijas pagal nurodymus.
 • Siūti atskiras siuvinių detales pagal nurodymus.
 • Atlikti baigiamuosius siuvimo darbus pagal nurodymus.

Mokymosi rezultatai :

Apibūdinti siuvimo technologinę įranga, inventorių, įrankius,nustatyti siuvimo įrangos režimus remiantis instrukcijomis,paruošti siuvimo įrangą. Paruošti pagrindinius ir pagalbinius kirpinius pagal technologinę gaminio dokumentaciją,paruošti siuvimo procesui reikalingą furnitūrą pagal nurodymus. Atlikti rankinius siuvimo darbus, siūti mašinines siūles, laikantis įrenginių eksploatavimo ir saugumo instrukcijų.  Išvardyti drabužių asortimentą, jų detales, kirpinius. Atlikti smulkiąją gaminio apdailą pagal nurodymus. Atlikti nesudėtingus rankinio siuvinėjimo darbus pagal nurodymus.

Virėjas

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P21101310

Modulio pavadinimas:  "Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas"

Modulio kodas : 2101301

Modulio trukmė -10 kreditų.

Mokymosi kompetencijos:

 • Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.
 • Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas.
 • Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.

Mokymosi rezultatai :

Palaikyti asmens ir darbo vietos higieną, indų surinkimo ir plovimo vietas, tvarkyti skirtingas maitinimo įmonės zonas pagal geros higienos praktikos taisykles. Pildyti geros higienos praktikos taisyklių dokumentus pagal gamybos vadovo nurodymus.

Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas. Parinkti maisto produktus ir žaliavas. Naudotis receptūromis ir technologijos kortelėmis. Ruošti maisto produktus ir žaliavas.Saugiai atlikti pirminį žaliavų, reikalingų patiekalams gaminti, paruošimą.

Saugiai ruošti žaliavas atliekant žaliavų paruošimo technologines operacijas. Ruošti darbui, prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą.Saugiai dirbti įrenginiais, įrankiais ruošiant žaliavas patiekalų gaminimui.

Siūlome rinktis modulius baigusiems 10 klasių

Floristas

 Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  M43021401

Modulio pavadinimas: "Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti"

Modulio kodas : 3021405

Modulio trukmė - 5 kreditai

 

Mokymosi kompetencijos:

Pažinti augalus bei paruošti juos komponavimui.

Mokymosi rezultatai:

Įvardinti augalo sudedamąsias dalis ir apibūdinti jų pritaikymą floristinėse kompozicijose. Apibūdinti augalų klasifikavimo principus. Įvardinti ir atpažinti populiariausius skintus augalus, vazoninius augalus apibūdinti jų pritaikymą. Apibūdinti džiovintų augalų įvairovę, užrašyti ir charakterizuoti džiovinti tinkamus augalus. Paruošti ir komponuoti skintus, vazoninius, džiovintus augalus. Parinkti ir pritaikyti gamtines medžiagas floristinėse kompozicijose. Demonstruoti floristinių substratų pritaikymo galimybes. Prižiūrėti, įpakuoti ir transportuoti augalus bei jų kompozicijas.

Apdailininkas

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32073205

Modulio pavadinimas: "Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)"

Valstybinis kodas : 307320034

Modulio trukmė -10  kreditų

Mokymosi kompetencijos:

 • Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
 • Paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą.
 • Skaityti statinio darbo projektą.

Mokymosi rezultatai :

Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus,statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį. Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus,tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus,sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas. Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui. Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles. statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus. Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32072204

Modulio pavadinimas: "Bendrųjų baldų gamybos veiklų vykdymas"

Modulio kodas : 307220021

Modulio trukmė - 5  kreditai

 

Mokymosi kompetencijos:

Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius.

Paruošti ir sutvarkyti baldžiaus darbo vietą.

Skaityti baldų gamybos darbo brėžinius.

Nustatyti masyvinės medienos ir lakštinių medžiagų kokybinę, biologinę rūšį.

Matuoti, žymėti ruošinius ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas

Mokymosi rezultatai :

Apibūdinti asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ergonomikos reikalavimus. Paruošti darbui baldžiaus darbo priemones, įrangą, inventorių,įrankius, darbo vietą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos reikalavimus. Apibūdinti brėžinio sudarymo standartus ir braižymo taisykles. Nubraižyti nesudėtingų baldų brėžinius ir eskizus. Apibūdinti masyvinės medienos biologines rūšis, matavimo ir žymėjimo įrankius. Apibūdinti baldų gamyboje naudojamos lakštines medžiagas. Žymėti baldų ruošinius bei detales ant medienos medžiagų pagal jų brėžinius ar eskizus. Apskaičiuoti žaliavų sąnaudas konkretiems ruošiniams, gaminiams.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43061102

Modulio pavadinimas: "Dvimatė kompiuterinė grafika"

Modulio kodas: 4061145

Modulio trukmė -10 kreditų.

Modulio paskirtis: modulis skirtas mokiniams išmokti vaizduoti, komponuoti dvimačius (2D) objektus kompiuterinės grafikos programomis.

Mokymosi kompetencijos:

 • Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus.

Mokymosi rezultatai :

Apibūdinti kompiuterinės grafikos programų paskirtį, įvairovę, galimybes, valdymo priemones.

Išmanyti kompozicijos principus,vaizduoti vektorinius plokštumos objektus,konvertuoti vektorinius plokštumos objektus į rastrinius ir atvirkščiai.

Pardavėjas

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43041601

Modulio pavadinimas: "Maisto prekių pažinimo pagrindai"

Modulio kodas: 4041601

Modulio trukmė -10 kreditų

Mokymosi kompetencijos:

 • Konsultuoti maisto prekių asortimento klausimais

Mokymosi rezultatai :

Klasifikuoti maisto produktų cheminės sudėties medžiagas ir apibūdinti jų įtaką maisto produktui ir vartotojui. Apibūdinti rodiklius, nusakančius vartojamąsias maistoprekių vertes. Įvertinti augalinės kilmės maisto produktų naudą žmogaus mitybai. Įvertinti gyvūninės kilmės produktus, jų naudą žmogaus mityboje. Klasifikuoti maisto prekes. Paaiškinti prekių ženklinimo rekvizitus, simbolius. Įvardinti daiktų keitimo ir grąžinimo sąlygas. Paruošti maisto prekių kainų etiketes pagal kainų nurodymo taisykles.

Automobilių mechanikas

 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M43071604

Modulio pavadinimas: "Metalo technologiniai darbai"

Modulio kodas: 3071623

Modulio trukmė -10 kreditų

Mokymosi kompetencijos:

 • Atlikti metalo technologinius darbus.

Mokymosi rezultatai :

Įvardyti eksploatacinių medžiagų – benzino,dyzelinių ir dujiniųdegalų,alyvų,techniniųskysčių –savybes ir panaudojimo ypatumus. Paaiškinti juodųjų ir spalvotųjų metalų, jų lydinių,antifrikcinių ir miltelinių,nemetalinių medžiagų paskirtį,savybes,gamybą,panaudojimą,apdirbimo savybes, jųparinkimą konkrečioms detalėms gaminti.

Apibūdinti techniniuose matavimuose naudojamus vienetus, sistemas,nuokrypius ir sąlaidas,įrankius, prietaisus bei paaiškinti matavimų atlikimo procesus ir gautų rezultatų apibendrinimus. Apibūdinti šiuolaikinius metalo apdirbimo būdus,technologijas,naudojamus įrankius,šaltkalvio ir kalvio operacijas.

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42101303

Modulio pavadinimas: "Tvarkos virtuvėje palaikymas"

Modulio kodas: 3101309

Modulio trukmė - 5 kreditai

 

Mokymosi kompetencijos:

 • Paruošti ir tvarkyti darbo zoną
 • Prižiūrėti virtuvės įrenginius

Mokymosi rezultatai :

Paaiškinti maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, ženklinimą. Apibūdinti virtuvės patalpų zonų paskirtį, darbo vietos reikalavimus. Ruošti virtuvės patalpų darbo zonas pagal darbo vietos reikalavimus.  varkyti darbo vietas ir inventorių pagal geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus. Taikyti virėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir laikysenai keliamus reikalavimus. Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas. Apibūdinti virtuvės įrenginių paskirtį. Saugiai dirbti virtuvės įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.


Powered by JS Network Solutions